Սա հզոր դե ղամիջոց է, բայց դե ղատանը ձեզ այս մասին երբեք չեն ասի, փոխարենը առաջարկում են թանկ միջոցներ

Լևոմեկոլը կա գրեթե բոլոր ընտանիքի առաջին օգնության հավաքածուում։ Այս բացօթյա գործիքը վայելում է արժանի ժողովրդականություն:

Իր հզոր հա կաբակ տերիալ ազդեցության շնորհիվ այն հեշտությամբ հաղթահարում է մաշկի ցանկացած խնդիր: Քսուքը պարունակում է ընդամենը երկու ակտիվ նյութ՝ քլորամֆենիկոլ և մեթիլուրացիլ, որն արագացնում է վեր քերի ապաքինման գործընթացը, ունի հակաբոր բո քային ազդեցություն։ Ահա այն դեպքերը, երբ Լևոմեկոլ քսուքը շատ օգտակար է ձեզ համար. 1) տարբեր աստիճանի այր ված քներ:

Լևոմեկոլը լավ մաքրում է այր ված վերքը մա հաց ած հյուսվածքից: Ահա, թե ինչպես ճիշտ բուժել վերքի մակերեսը. նախ լվանալ այրվածքը սառը ջրով, քսել քսուքը ստերիլ բինտի վրա և դնել վերքի մակերեսին, ամեն օր փոխել վիրակապը: Փոքր կեն ցաղային այր վածքն երի դեպքում բու ժմ ան ընթացքը սովորաբար տևում է 5-ից 14 օր: 2) թարախային վեր քեր և խո ցեր մաշկի վրա.Լևոմեկոլը կարող է բուժել ցանկացած վե րք՝ միջատների խայթոցներ, կտր վածքներ, քեր ծված քներ, և այլն: Եթե ​​վերքը չի թարա խա կալվել, ապա մշակեք ախ տա հարված տարածքը 3% ջրածնի պերօքսիդով և վեր քի մակերեսին քսեք լևոմիկոլ: քսող սպիրտով; Եթե ​​վեր քը թա րա խա կալվել է, նախ հեռացրեք այն ամենը, ինչ առանձնացված է վեր քից, բամբակյա սկավառակով՝ խոնավացած հակասեպ տիկով, այնուհետև քսեք Լևոմեկոլը անմիջապես վեր քի վրա: ծածկել այն վերևից շղարշ անձեռոցիկով, որը նույնպես թաթախված է քսուքի մեջ:

Եթե շատ թա րախ կա, ապա օրվա ընթացքում մի քանի անգամ փոխեք վի րակա պը քսուքով: Բու ժել մինչև թա րախը դադարի: