Մենովազին. էժան, բայց անգին միջոց. գանձ, որի մասին քչերը գիտեն

Այս դե ղամիջոցը մատչելի է, վաճառվում է ցանկացած դե ղատանը ու գերազանց օգնում է շատ հիվ անդությո ւնների պարագայում:

«Մեն ովազինի» բաղադրությունը հետևյալն է` • Մենթոլ – 2.5 գրամ • Նո վոկաին- 1.0 գրամ • Անե սթեզին -1.0 գրամ • Սպ իրտ – 70 գրամ «Մեն ովազին» կարելի է օգտագործել ստորև բերված խնդիրների դեպքում` 1. Ռադ իկուլիտ: Քսել պարանոցի ծոծրակային հատվածին ու մարմնի` նստանյարդի երկայնքով մեկ, ինչպես նաև ող նաշարին: Սա էականորեն կթեթևացնի վիճակը: 2. Աղերի կուտակում: Հո դերի աղերի կուտակումը կարելի է ամբողջությամբ բո ւժել` ցա վող հատվածներին երկար ժամանակ «Մե նովազին» քսելով: 3. Սր տի ցա վեր: Դեպի ուսագոտու հատված գնացող սր տի ցա վերի, գլխաց ավի, ատամնաց ավի դեպքում «Մե նովազինի» բաղադրությամբ պետք է մերսել ականջի շրջակայքը օրական 2 անգամ:

4. Ոտքերի հետ կապված խնդիրներ: Այն տարիներին, երբ ոտքերդ քեզ արդեն բոլորովին չեն ենթարկվում, պետք է ոտնաթաթերին և ծնկափոսերին «Մե նովազին» քսել օրական մեկ անգամ: Արդյունքը կգերազանցի ձեր սպասելիքները: 5. Ականջաց ավ: Օգնում է ականջացավի ու ականջների բո րբոքման դեպքում: Բամբակը թրջել «Մեն ովազինի» մեջ ու դնել ականջին 15-20 րոպե: 6. Պզո ւկներ: Դեմքի պզո ւկները վերացնելու համար պետք է «Մեն ովազինով» միկրո թրջոցներ անել: Բամբակը թրջել ու դնել պզո ւկի վրա` մատով որոշ ժամանակ սեղմելով այն, ասես տաքացնելով: 7. Գլխաց ավ: Գլխաց ավի դեպքում «Մենո վազինը» պետք է քսել ճակատին ու քունքերին: 8. Թո ւթք: Առավոտյան լվացվեք, ցուցամատի վրա բինտ փաթաթեք, այն թրջեք «Մեն ովազինի» մեջ, մատը մտցրեք հետանցքը ու արագ պտտեք այն ուղիղ աղ իի մեջ: Շատ ցա վոտ պրոցեդուրա է, սակայն պետք է դիմանալ: Ամենօրյա այդպիսի 5 պրոցեդուրաներից հետո թութքը հավիտյան կանհետանա: 9. Կրծքագե ղձի խնդիրներ: Շատ օգտակար է կանանց համար: Հենց որ կրծքագե ղձում ինչ-որ ցավ կզգաք կամ ծակոց, անմիջապես այս դե ղամիջոցը քսեք ցա վող տեղերին: Ցա վն արագ կանցնի, բո րբոքումն էլ` հետը: Չկիրառել ուռո ւցքների դեպքում: 10. Հա զով ուղեկցված մրս ածություն: Այս դեպքում «Մեն ովազինով» պետք է տրորել մե ջքն ու կրծ քավանդակը, ինչից հետո անմիջապես փաթաթվեք տաք ծածկոցով կամ բրդյա սվիտեր հագեք ու պառկեք անկողնում: 2-3 պրոցեդուրայից հետո կարելի է ազատվել հա զից: 11. Անգինա:

Եթե ձեզ մոտ անգինա է սկսվում, ապա, բացի բժ շկի կողմից նշանակված դե ղերից, կոկորդի հատվածին «Մեն ովազին» քսեք ու նույնպես ծածկեք: 12. Հար բուխ: Հար բուխի դեպքում բավական է շն չել «Մեն ովազինի» լուծույթը` նախ՝ փակելով մեկ քթանցքը, ապա՝ մյուսը: 13. Հե րպես շուրթերի վրա: «Մեն ովազինի» լուծույթի մեջ թրջած բամբակը դնել հի վանդ հատվածի վրա: Կարելի է նաև այդ հատվածին «Մեն ովազինի» քսուք քսել: 14. Երա կների վա րիկոզ լայնացում: Այս հի վանդության դեպքում «Մեն ովազինի» կիրառությունը հանում է ոտ քերի ցա վի ու ծանրության զգացողությունը, նվազեցնում է այտո ւցվածությունը: Թեթև շրջանաձև շարժումներով «Մեն ովազինի» լուծույթը պետք է քսել ոտնաթաթերին ու բարձրանալ վեր: 15. Անքնություն: Եթե դուք տառապում եք անքնությամբ, բավական է բամբակը թրջել «Մեն ովազինի» սպի րտային լուծույթի մեջ ու դրանով տրորել վիզը` սկսած ծոծրակային հատվածից, ականջից ականջ: Դուք շատ արագ կկարողանաք քնել՝ առանց որևէ տեսակի քնաբեր օգտագործելու: 16. Հայմորիտ: «Մեն ովազինն» օգտագործում են հայ մորիտի դեպքում՝ ցավի նշաններից ու այտո ւցվածությունից ազատվելու համար: Բուն հի վանդության հարուցչի` վա րակի վրա դե ղամիջոցը չի ազդում: Նախնական նշանները` այտո ւցն ու ց ավը, հանելու համար անհրաժեշտ է այս լուծույթի մի փոքր քանակություն քսել հայմորյան խոռոչների շրջանում ու թեթևակի մերսել դրանք: Այս դե ղամիջոցի գործողությունն ուժեղացնելու համար հայ մորյան խո ռոչի հատվածը ծածկում են բամբակյա կտորով: Կարելի է օգտագործել նաև մի քանի տակ ծալած թանզիֆ: Էֆեկտն ուժեղացնելու համար շատերն այս լուծույթը քսում են ճակատին ու քունքերին:

Ծանուցում. Սիրելի ընթերցող, մի մոռացիր, որ յուրաքանչյուր օր գանիզմյո ւրովի կարող արձագանքել այս կամ այն դե ղամիջոցին: Ինչը օգտակար է մեկին, կարող է հակացուցված լինել մյուսին: Այդ պատճառով մինչ դրանք գործածելը, ճիշտ կլինի խորհրդակցել բժ շկի հետ: