Մեթոդ, որն ինձ սովորեցրել է տատիկս, մաքրում եմ անգամ ամենայու ղոտ և կեղ տոտ աաթսաները 100 %-ով

Բացի իր անմիջական նպատակից՝ բժ շկականից, կառվ ալոլն ունի կիրառման ևս մեկ մեթոդ՝ ոչ այնքան հայտնի և ավանդական։

Մասնավորապես, կառվ ալոլով միանգամայն հնարավոր է մաքրել չժա նգոտվող սպասքը, որն անխո ւսափելիորեն մթնում է այնտեղ, որտեղ գե րտաքանում է։ Պետք է ընդամենը մի քիչ կառվ ալոլ լցնել մուգ հատվածների վրա և մի փոքր քսել սպունգով։ Աղտո տվածությունը անհետանում է ձեր աչքի առաջ. Իրոք աշխատում է չժա նգոտվող պողպատի վրա՝ առանց մեծ ջա նքերի:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, թե ինչպես մաքրել սպասքը կառվ ալոլով, տես ստորև ներկայացված տեսանյութը