Կերեք ՍԱ և տեսողության հետ երբեք խնդ իրներ չեք ունենա, գիտական ողջ աշխարհը ցնց ված է

Ժամանակի ընթացքում ցանկացած մարդ բախվում է առ ող ջական այս կամ այն խնդ րի հետ:

Ներկայումս նոր խնդիր է ի հայտ եկել՝ բոլոր զարգացած երկրների բնակչության մոտ նկատվում է տեսո ղության վա տա ցում: Միգուցե պատճառն այն է, որ մարդկանց մեծամասնությունը օրվա մեծ մասն անցկացնում է աչքերը հառած համակարգչի կամ սմարթֆոնի էկրանին: Հարվարդի բժշկական դպրոցը հետազոտություններ է անցկացրել, որոնք ցույց են տալիս, որ 50 տարեկանից հետո տեսողության զգալի վատ թարացում տեղի է ունենում նրանց մոտ, ովքեր ունեն նորմայից բարձր խոլ եստե րինի մակարդակ: Տեսողության խանգարումն այս դեպքում պայմանավորված է ցան ցաթա ղանթի տակ ճարպային նստվածքների կուտակմամբ։ Ուսումնասիրությունը, որին մասնակցել է բարձր խո լեստե րինով 23 մարդ, ցույց է տվել, որ տեսողությունը զգալիորեն բարելավվել է խո լեստե րինը իջեցնող դե ղամիջոց ընդունելիս:

Պարզվում է օրական ընդամենը կես պճեղ սխտորն օգնում է հաղթահարել խո լեստե րինի բարձր մակարդակը՝ առանց դեղերի օգտագործման: Իսկ դա իր հերթին հանգեցնում է տեսողության վերականգնմանը։ Բայց ոչ միայն բարձր խո լեստերինն է բա ցասա բար ազդում տեսողության վրա։ Պարզվում է, որ արյան բարձր ճնշումը նույն ազդեցությունն է ունենում՝ արգելակելով ցանցաթաղանթի ակտիվությունը։ Բարձր ճնշման դեպքում ցանցաթաղանթը պարզապես չունի բավարար թթվածին: Սխտորը նույնպես հաղթահարում է այս խնդիրը։

Ճնշումը վերադառնում է նորմալ, ինչը նույնպես բարենպաստ ազդեցություն է ունենում տեսողության վրա։ Այսպիսով, հետազոտողները պնդում են, որ սխտորը բնական մթերք է, որն արդյունավետորեն օգնում է պահպանել տեսողությունը և դադարեցնել դրա կո րուստը։ Կերեք այն և հետո տեսողությունը վերականգնելու վի րահա տության չեք ենթարկվի: