Համեստ փաթեթավորման հետևում կարող են թա քնված լինել այդքան օգտակար հատկանիշներ. ԱՀԱ թե ինչպիսի ցա վերից է բո ւժում այս հրաշք-քսուքը

Բժ իշկները, որոնք մեզ բաղադրատոմսեր են նշանակում բո ւժման համար, շատ ավելի խո րամանկ են լինում։

Նրանցից շատերը պայմանագիր են կնքում այս կամ այն դե ղատան հետ՝ իրենց հի վանդներին ուղարկելով հենց այդ դե ղատներ և նշանակելով հատուկ թանկարժեք դե ղամիջոցներ, ինչի համար իրենց հերթին ստանում են գումար։ Դրա համար նրանք նշանակում են դե ղամիջոցների այլընտրանքային տեսակներ, որոնք ունեն նույն գործող գլխավոր բաղադրիչը, բայց ոչ արտասահմանյան և գովազդված, այլ մեր՝ հայրենականները, որոնք ավելի էժան են, իսկ արդյունքը նույնն է։

«Լևո մեկոլ» — սա դե ղամիջոց է, որը լայնորեն կիրառվում է բժ շկության մեջ թարախային վերքերի բո ւժման նպատակով։ Այն օժտված է հակաբո րբոքային հատկանիշներով և նպաստում է թա րախային զանգվածներից վեր քերի մաքրմանը։ Այն նաև նպաստում է հյո ւսվածքների վերականգնմանը և բարձրացնում է տեղային իմունիտետը։ Բայց սա այս դե ղամիջոցի միակ կիրառման ոլորտը չէ։ Ինչի՞ց է օգնում «Լևո մեկոլը» Այս քսուքը իր մեջ համադրում է մի քանի բաղադրիչներ։ Դրա կազմի մեջ մտնում են․ լևո միցետին հակաբ իոտիկը, փոխանակման գործընթացների խթանիչ և օժանդակ նյութեր։ Հենց այս կազմի շնորհիվ է քսուքը ընդունակ արդյունավետ պայքարել վարակների և բոր բոքումների դեմ։

«Լևո մեկոլը» քսուքը կիրառվում է բժ շկության տարբեր ոլորտներում։ Եկեք պարզեն, թե ինչպիսի ցա վերից է բո ւժում այս հրաշք-քսուքը։ Հեմոռոյ. Բոլորին հայտնի չէ, ոչ այս քսուքը կարելի է կիրառել հեմոռոյի ժամանակ։ Այդպիսի բո ւժման համար պետք է քսուքը քնելուց առաջ քսել մաքուր հեմոռոիդալ հանգույցների վրա։ Բո ւժումը տևում է 10 օր, տհ աճ ախտ անիշները աստիճանաբար վերանում են, և հի վանդությունը մտնում է լավացման փուլի մեջ։ Բերանի խոռոչի հի վանդություններ Քսուքը արդյունավետ է բերանի խոռոչի բոր բոքումների դեպքում։ Այն կիրառում են ատամների հեռացման և իմպլան տավորման դեպքում, ինչպես նաև այտո ւցները ու ցա վային զգացողությունները նվազեցնելու համար։

Հարբո ւխ. Քթանցքերի մաքրման համար անհրաժեշտ է քթանցքերի լորձաթաղանթին քսել քսուքը և պառկել գլո ւխը ետ գցած, որպեսզի քսուքը ամբողջությամբ ներ ծծվի։ Պզուկներ Պարզվում է, «Լևո մեկոլը» կարելի է կիրառել նաև պզո ւկների բո ւժման համար։ Դրա համար պետք է քսուքը քսել խոշոր պզո ւկների վրա, ամրացնել լեյ կոպլաստով և թողնել ողջ գիշերը։ Քսուքը կնվազեցնի բոր բոքումը և պզո ւկները ավելի արագ կանցնեն։ Հայմորիտ և ականջի բոր բոքում Ականջի թարախային բոր բոքման դեպքում ականջի մեջ ոչ շատ խորը մտցնում են քսուքով ներծծված թանզիֆ։ Նույնը կիրառում են նաև հայ մորիտի դեպքում։ Քսուքը շատ լայն կիրառություն ունի բժ շկության մեջ և բո ւժում է տարբեր հի վանդություներ։

Ընդ որում կան նաև հակացուցումներ, չնայած ոչ մեծ։ Քսուքը չպետք է կիրառել բաղադրիչների անհատական անհանդո ւրժողականության դեպքում, ինչպես նաև հղ իոթյան և կրծքով կերակրելու ժամանակ։ Եվ չպետք է մոռանալ այն մասին, որ ինքնաբո ւժությունը կարող է վտա նգավոր լինել, օգտագործելուց առաջ պետք է խորհրդակցել բժ շկի հետ։