Վերջապես ազատվեցի վատ խոլեստերինից հենց էս պարզ միջոցի շնորհիվ, բժ իշկս տեսավ անալիզների պատասխանը, զարմանքից քարացավ, ուրախացած ասեց վատ խոլեստերին չկա

Ակտիվացված ածուխը մարդկությանը վաղուց հայտնի միջոց է։

Նույնիսկ թվարկելու և վերլուծելու համար դրա բոլոր օգտակար հատկությունները և պատրաստման բաղադրատոմսերը, կպահանջվի ավելի քան մեկ տասնյակ էջ: Ինչի համար է ակտիվացված ածուխը:

Մե տեո րիզմի և փքվ ածու թյան դեմ միջոց: Մենք բոլորս գազեր ունենք։ Մարդը միջինում օրական 14 անգամ գազ է արտանետում՝ սա միանգամայն նորմալ երեւույթ է։ Բայց եթե դուք տա ռապում եք փք վածությունից կամ ցա վոտ փքվ ածությունից, ապա ակտիվացված ածուխը կօգնի ձեզ: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ակտիվացված ածուխի ընդունումը ուտելուց առաջ զգալիորեն նվազեցնում է աղիքային գազերի ծավալը։ Խոլեստերինի մակարդակի իջեցում: Այն մարդիկ, ովքեր մեկ ամսվա ընթացքում օրական երեք անգամ ընդունել են 8 գ ակտիվացված փայտածուխ, «վատ» LDL խոլեստերինը նվազել է 41%-ով, և «լավ» HDL խոլեստերինը 8%-ով աճել է:

Սննդային թու նավո րումների արագ բու ժում: Փսխ ումից, փորլ ուծությունից, ստա մոքսի ցա վերից պաշտպանվելու միջոցներից մեկը, որոնք անխուսափելիորեն հետևում են ծանր թու նավ որմանը, ակտիվացված ածուխ ընդունելն է ախտանիշների առաջին իսկ նշաններում: Ակտիվացվածածուխը խորհուրդ է տրվում թու նավորու մների դեպքում, քանի որ այն արագորեն չեզոքացնում է տոք սի նները։