Յոդով ցանցը հրաշքներ է գործում, այն բու ժում է ամեն ինչ, բայց քչերը գիտեն, թե ինչպես ճիշտ անել այն թե ինչպես

Յոդվ ցանցի օգտագործման հիմնական ազդեցությունը հիմնականում պայմանավորված է յոդի ման րէասպ ան հատկություններով:

Ներթափանցելով մաշկի միջով և տարածվելով շրջանառության համակարգով՝ նյութը վն աս ակար ազդեցություն է ունենում մանր էների վրա՝ ոչն չա ցնելով պաթ ոգեն ները: Մաշկի մակերեսին կիրառվող յոդի մեկ այլ հատկություն է մա զանո թների ընդլայնումն ու դրանով իսկ արագացնել արյան շրջանառությունը: Արյան արտահոսքը խթանվում է, ինչը նվազեցնում է լճացումը բոր բո քման տարածքում։

Ձողիկը պետք է թաթախել յոդի 5%-անոց լուծույթի մեջ, իսկ մարմնի վրա ուղղահայաց ու հորիզոնական գծերով վանդակ գծել։ Իդեալական յոդի ցանցի բջիջների չափը մոտ 1 քառ. սմ. Վիճակագրության համաձայն՝ աշխարհի բնակչության գրեթե մեկ երրորդը տա ռա պում է օրգանիզմում յոդի պակասից, որն առաջացնում է վա հանաձև գե ղձի պա թոլո գիաներ, իսկ հ ղի ների դեպքում կարող են ծնվել ֆիզիկապես և մտավոր հաշ մանդամ երեխաներ։ Որոշելու համար, թե արդյոք ձեր օրգանիզմը բավարար քանակությամբ յոդ ունի սննդից, անհրաժեշտ չէ թեստեր անցնել, պարզապես կիրառեք յոդի ցանց: Ավելի լավ է այն տեղադրել ազդրի ներքին մասում:

Առողջ մարդկանց մոտ, ովքեր չունեն յոդի պակաս, ցանցի հետքերը անհետանում են մեկ օր անց։ Չոր հազ։ Յոդային ցանցը կօգնի հենց սկզբից տեղայնացնել բորբոքային գործընթացը։ Խորհուրդ է տրվում հա կավի րուսային ցանց պատրաստել միայն այն դեպքում, երբ մարմնի ջերմաստիճանը չի գերազանցում 38 աստիճանը։ Ցանցը կիրառվում է կամ կոկորդի վրա (կոկորդի ցա վի դեպքում) կամ կր ծքա վա նդակի վրա (թոքաբոր բի դեպքում):

Հազի ժամանակ կոկորդի վրա ցանց են գծում օրը երկու անգամ՝ առավոտյան և երեկոյան։ 3. Քթահո սության և մրսածության դեպքու ցանցը բարակ և կոկիկ գծերով կիրառվում է քթի կամրջին և քթի թեւերին։ Ցանկալի է զգույշ գործել, քանի որ դեմքի, ինչպես նաև պարանոցի հատվածում յոդի այրվածքների մեծ վտանգ կա՝ մաշկը կարմրելու է, կկլպվի և կճաքվի։ Մրսածության դեպքում ցանցը տեղադրեք ոտքերի ներ բանների և սրու նքի մկանների հատվածում: