Ինչու է կարևոր, որ կինը քնի ամուսնու հենց աջ կողմում․․․Շատերը չգիտեն սրա մասին

Ինչու է կարևոր, որ կինը քնի ամուսնու հենց աջ կողմում․․․Շատերը չգիտեն սրա մասին։Երբ տեղափոխվեցինք նոր բնակարան ու
մահճակալ գնեցինք, ամուսինս սկսեց պնդել, որ քնեմ իր աջ կողմում։ Ինձ դա անիմաստ էր թվում, բացի այդ ձախ կողմն ինձ ավելի
շատ էր դուր գալիս, որովհետև փոքրիկ պահարանն ու վարդակը հենց այդ կողմում էին։

Բայց երբ ամուսինս պատմեց, թե ինչ է իմացել, հավատացի նրան ու սկսեցի ինքս էլ տեղեկություններ փնտրել տվյալ հարցի վերա-
բերյալ։Ամուսնական զույգերի կյանքը՝ առանձնահատուկ ոլորտ է, որտեղ կան կանոններ ու սնահավատություն։ Համարվում է, որ
ամուսինների քնելու ձևից է կախված նրանց ընտանեկան երջանկությունը։ Մեր նախնիները նույնպես համարում էին, որ կինը պի-
տի քնի ամուսնու բացառապես աջ կողմում։

Իբր տղամարդու աջ կողմում գտնվում է նա, ում ինքը կուրորեն վստահում է։Հենց այստեղից է առաջացել «աջ ձեռք» արտահայտու-
թյունը, որը նշանակում է հուսալի ու հավատարիմ օգնական։Բացի այդ աջ ձեռքը ճշմարտության և անկեղծության խորհրդանիշ է։
Արդյո՞ք նկատել եք, որ միմյանց ողջունելիս մարդիկ հենց աջ ձեռքով են բա-րևում։ Ձախ ձեռքը ստի ու կեղծիքի խորհրդանիշ է։

Ու դրա համար էլ նախկինում եթե տղամարդիկ ցանկանում էին կանխարգելել կնոջ անհավատարմությունը, պառկում էին նրա ձախ
կողմում։Ըստ ֆեն-շույի, աջ կողմը՝ կանացի էությունն է, նրա ունիկալ էներգիան։ Ու եթե կինը պառկում է ամուսնուց ձախ, նա ճն-
շում է ու թաքցնում իր մեջ եղած կանացի էներգիան։